World Template

За нашата дейност

 

„Булгара Трейд 17” ООД разполага с екип от професионалисти, които познават и прилагат Европейските норми и изисквания в сферата на товароподемните съоръжения. Преди да стартираме съвместната си работа в „Булгара Трейд 17” ООД, като екип от професионалисти, сме извървели дълъг път за да постигнем компетентността от, която се нуждаят нашите клиенти.

Ръководството на фирмата непрекъснато инвестира в нови и все по-надежни машини за постигане на изискванията за безопасност на изделията.

Ние знаем , че доверявате живота на своите служители на нас. Вашия ИЗБОР днес , спасява човешки живот утре.

Благодарим ви за доверието !