World Template

Лапи, захвати за повдигане и транспорт

Лапи за хоризонтален транспорт на ламарина тип АВ-1

Лапи за хоризонтален транспорт на ламарина тип АВ-2

Лапи за повдигане и транспорт на ламарина във вертикално положение тип АВ-3

Захват за транспорт на пачки ламарина

Благодарим ви за доверието !