World Template

Сапани от полиестерна коприна

Сапани от плоски тъкани ленти от химични влакна по EN 1492-1

Кръгли сапани от хим.влакна по EN 1492-2

Сапани плоски - безконечни от полиестерна лента по EN 1492-1

Сапани плоски с уши от полиестерна лента по EN 1492-1

Сапани обли - безконечни от полиестерни влакна по EN 1492-2

Сапани обли - безконечни с уши от полиестерни влакна по EN 1492-2

Благодарим ви за доверието !