World Template

Блок макари

"Блок" прост механизъм във формата на колело с жлеб по окръжността по който се движи въже. Служи да промени посоката на движението и да повиши силата или скоростта.
По предназначение"блок-а" се делят на
  • Направляващ
  • Изравнителен
  • Подвижен
  • Приводен

Благодарим ви за доверието !